OM LEK & FRITID

Lek & Fritidsprodukter AB har utvecklat och tillverkat lekredskap, parkutrustningar och övriga produkter  för offentlig utemiljö sedan 1990. Vi arbetar efter tre enkla regler när det gäller tillverkningen av våra produkter, de ska:
• vara funktionella
• vara okomplicerade
• ha ett mervärde för användaren

Barnens rätt till en säker lekmiljö
Vi vuxna måste ha målsättningen att alltid försöka eliminera de risker som barnen inte själva kan förutse. Men för den skull måste vi ge dem utmaningar och inte överbeskydda dem. Alla våra lekredskap uppfyller kraven enligt SS-EN 1176.

För barnen är leken fullt allvar
Genom leken upptäcker barnen världen de har runt omkring sig och tränar sig för vuxenlivet. Leken ger den utmaning som behövs för att utveckla motorik och social kompetens genom att leka tillsammans med andra barn.

Vi utvecklar och designar lekredskapen som verkligen uppmuntrar den ohämmade leken. Vi bedriver en kontinuerlig utveckling och förbättring av befintliga produkter samtidigt som vi utvecklar nya.

Miljö och kvalitet
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 Policy

Montering
Alla detaljer är genomarbetade i minsta detalj för att systemet ska ge maximal säkerhet, hållbarhet och största utbyte för barnen. Därför har vi lagt ner ett stort arbete på att utveckla säkra och lättbegripliga monteringsanvisningar som medföljer varje leverans.

Service
Vi hjälper gärna till med projektering av lekplatsen. Grundidén är att arbeta med utgångspunkt från ekonomi och funktionella lösningar. Vi kan även utföra montering och underhåll av lekplatsen omnejd.