Beskrivning

Material
Barkad naturkubb furu Ø 200-300mm. Kubbarna levereras lösa i varierande höjd 0,4-0,7m med varmförsinkat bandstål och fästelement.

Mått
Höjd: 0,4-0,7m. Övriga höjder offereras.
Levereras i 1m sektioner

Förankring
Nedgrävning till minst halva höjden.

Print Friendly, PDF & Email